Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Zamówienia

Moduł ZAMÓWIENIA systemu CDN XL jest dopełnieniem modułu handlowego, umożliwiającym realizację pełnego cyklu obsługi kontrahenta w oparciu o normy ISO. Dokumenty obsługiwane w module ZAMÓWIENIA to:

Kartoteki kontrahentów i towarów

Zapytanie ofertowe - jest dokumentem rejestrującym zapytanie o możliwość sprzedaży (zakupu) pewnych towarów lub usług, lecz bez wskazań na określone pozycje asortymentowe.

Oferta - jest dokumentem zwrotnym w stosunku do zapytania ofertowego, wskazującym już na konkretne karty towarów z wyszczególnieniem ilości, ceny, rabatów itp. Możliwe jest wygenerowanie do jednego zapytania ofertowego wielu wariantów oferty.

Zamówienie - jest konsekwencją ustaleń z kontrahentem dokonanych na etapie oferty i jej wariantów.

Potwierdzenie zamówienia - zatwierdza zamówienie dokonując rezerwacji towaru w magazynie dla konkretnego kontrahenta. Rezerwacja towaru jest dokonywana zawsze - nawet jeśli w magazynie nie ma dostatecznej jego ilości. W takiej sytuacji w momencie nadejścia dostawy zostanie ona natychmiast objęta tą rezerwacją i przez to zablokowana na potrzeby realizacji tego konkretnego zamówienia.

Wszystkie wymienione dokumenty występują zarówno po stronie sprzedaży (kontakty z odbiorcą) jak i zakupu (kontakty z dostawcą), przy czym nie ma obowiązku przeprowadzania całej ścieżki obiegu dokumentów. Etap zapytanie ofertowe - oferta można pominąć . Potwierdzanie i realizacja zamówień jest wspomagane przez mechanizm raportu braków. Raport taki, uruchomiony dla grupy towarów w określonym przedziale czasowym dokonuje dla każdego towaru z tej grupy bilansu aktualnego stanu magazynowego, rezerwacji i zamówień określając prognozę stanu magazynowego uwzględniając te czynniki. Z poziomu raportu braków jest następnie możliwe automatyczne wygenerowanie zamówienia do dostawcy na określony towar. Takie automatyczne zamówienie może być również wygenerowane dla całej grupy towarów, jeśli wszystkie dostarczane są przez tego samego dostawcę.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW