Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Środki trwałe

Moduł ŚRODKI TRWAŁE umożliwia wprowadzanie i ewidencję podstawowych składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a także wyposażenia wartościowego.

Podstawą ewidencji danych w tym module są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewiastą. Każda grupa jak również środek trwały może należeć do wielu grup nadrzędnych, obiektów posiadających niewiele różniące się kartoteki szczegółowe. Mechanizm dziedziczenia jest tu zrealizowany podobnie jak w kartotekach towarowej i kontrahentów. Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkami trwałymi odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty, a więc dokumenty przyjęcia, likwidacji, oddania do remontu, zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za środek trwały, przeszacowania środków trwałych.

Naliczenia amortyzacji dokonywać można za miesiąc bieżący lub jeśli nie zostało to dokonane za dowolny okres wstecz. System umożliwia naliczenie amortyzacji metodą bilansową lub podatkową z uwzględnieniem, wynikających z przepisów, ograniczeń dotyczących podstawy liczenia amortyzacji.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW