Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Raporty

W systemie CDN XL zaimplementowano mechanizm pozwalający całkowicie dowolnie konfigurować warstwy RAPORTÓW. Zrezygnowano bowiem z tworzenia wydruków sztywno zaimplementowanych w systemie, a wykorzystano możliwość definicji raportów tworzonych przy pomocy zewnętrznych narzędzi raportujących.

Definicje wydruków przechowywane są w bazie danych - pozwala to na utrzymywanie w systemie dowolnej liczby wydruków w dowolnej liczbie wariantów, oraz na dowolne ich uporządkowanie. Sam proces wydruku zrealizowany jest przy pomocy procesu zintegrowanego z systemem CDN XL. Bardzo ważną cechą modułu wydruków możliwość przekazywania do procesu realizującego wydruk informacji o zastosowanych filtrach i parametrach. Daje to możliwości ścisłego powiązania zawartych w aktualnie przeglądanym oknie informacji, z tym co znajdzie się na wydruku. Raporty są "rozpięte" na strukturze czteropoziomowego drzewa. Dwa pierwsze z nich (procedura i kontekst) są predefiniowane przez system. Procedur możemy utożsamić z oknem z którym skojarzony jest wydruk, a kontekst z parametrami tego okna. Na poziomie wydruku definiujemy grup raportów, natomiast poziom Formatu to definicja samego raportu, oraz jego szczegółowe ustawienia. Dodatkową korzyścią wynikającą z uporządkowania wydruków w postaci drzewa jest możliwość tworzenia wielokierunkowych połączeń do już znajdujących się w bazie wydruków. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnej redundancji wydruków, gdy ten sam wydruk, może być skojarzony z wieloma procedurami i kontekstami. Każdy wydruk możemy skierować na ekran, drukarkę domyślną lub na dowolna drukarkę sieciową. Dodatkowo istnieje możliwość wyeksportowania wydruku do formatu PDF (Adobe Acrobat) i wysłania go np. poprzez pocztę elektroniczną. Oczywiście pakiet podstawowy systemu CDN XL posiada pełną gamę predefiniowanych (modyfikowalnych) wzorów wydruków, co umożliwia, we wstępnej fazie wdrożenia czy testowania systemu, skorzystanie z gotowych wzorców.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW