Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Moduł Produkcji

Moduł Produkcji systemu CDN XL posiada podstawowe rozwiązania pozwalające na wytworzenie produktu. Wykorzystując dostępne maszyny, narzędzia i inne zasoby, można wytworzyć zarówno produkty gotowe jak i półfabrykaty czy podzespoły.

Definicja produktu i usługi.

System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego. Oprócz tego można w sposób graficzny przedstawić jego strukturę dopuszczającą wielowariantowość składników wyrobu i usługi. W ramach usługi można zdefiniować m.in. koszt ewidencyjny i czasochłonność operacji.

Przekształcenie zamówienia klienta na zapotrzebowanie.

Gdy pojawia się zamówienie od klienta wygenerowane na dany produkt lub usługę przez dział handlowy, w łatwy sposób przekształca się je dozlecenia produkcyjnego. Sprawdzane są stany magazynowe i w przypadku braków, możliwe jest szybkie wygenerowanie zamówienia na zakup.

Realizacja zlecenia

W systemie istnieje kartoteka zleceń produkcyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Lista ta może być filtrowana według dowolnych kryteriów (np. zlecenia potwierdzone, w realizacji, rozliczone). W momencie ukończenia zlecenia , automatycznie następuje rozliczenie zasobów materiałowych jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi w tym zleceniu wyrobami gotowymi. Rozliczne są również stany magazynowe i koszty

Ergonomia obsługi

Z poziomu tego modułu można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili mamy dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem np. czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie dostępny jest stan zlecenia, czyli na jakim etapie znajduje się realizacja zamówienia klienta. Z poziomu zlecenia w każdej chwili mamy podgląd na stany magazynowe, dostawy i zamówienia na zakup. W każdej chwili posiadając odpowiednie uprawnienia możemy ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy rozkładaniu całości na elementy pierwsze. Ma to zastosowanie m.in. przy remontach.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW