Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Księgowość

Podstawą pracy modułu KSIĘGOWEGO jest plan kont, który - jak inne kartoteki systemu CDN XL - posiada strukturę wielopoziomowego drzewa. Program umożliwia dostosowanie planu kont do indywidualnych potrzeb użytkownika; długość syntetyki i analityki jest definiowalna; długość analityk może by dowolna dla każdego konta. Konta rozrachunkowe kontrahentów są tworzone automatycznie i mogą w części analitycznej zawierać: Akronim kontrahenta, unikalny numer lub NIP.

Bardzo przydatną cechą jest możliwość szybkiego wyszukiwania konta wg różnych kryteriów np: fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne. Moduł ten posiada wygodne narzędzie w postaci kreatora, który daje możliwość zastosowania jednego z typowych redefiniowanych planów kont.

Dane księgowe wprowadzane są do arkusza roboczego , w którym - do momentu zatwierdzenia dekretacji -można je poprawić. Można zatem prowadzić symulację wyników finansowych, uzyskiwać dowolne zestawienia z uwzględnieniem danych wprowadzonych do systemu ale jeszcze nie zaksięgowanych. System daje możliwość przygotowania szablonów księgowań w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne. Mechanizm ten wzbogacają źcechy księgowanych dokumentów i ich elementów, czyli rodzaj płatności, stawki VAT, koszt sprzedaży, wartość netto, brutto, magazyn, marża itd.

System daje możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów obrachunkowych, przy czym okres obrachunkowy jest definiowalny zarówno pod względem długości jak i umiejscowienia w ciągu roku kalendarzowego. Definiowalne są równie dzienniki i bufory księgowe oraz rejestry kasowe i bankowe.

Informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty). Zaksięgowany i rozliczony dokument tworzy automatycznie rozrachunek a utworzenie rozrachunku powoduje automatycznie powstanie rozliczenia. Na obu poziomach: rozliczeń i rozrachunków istnieją funkcje usprawniające źłaty wg różnych kryteriów: kwoty, numeru dokumentu, chronologii zapisów, terminu płatności. Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem. Księgowość prowadzona jest w walucie systemowej (PLN) jednak rozrachunki zagraniczne prowadzone są równocześnie w dwóch walutach: dowolnej walucie obcej z możliwością automatycznego przeliczenia na walutę systemową. Zapisy walutowe prowadzone są w oparciu o notowania ciągłe kursów walut. W przypadku księgowań walutowych program automatycznie wylicza różnice kursowe.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW