Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Kontroling

Pakiet CDN XL został wyposażony w rozbudowany system wielowymiarowej analizy zdarzeń gospodarczych, stanowiący fundament dla rachunkowości zarządczej, controllingu i wielowymiarowych analiz danych. Koncepcja tego systemu osadzona jest na wielowymiarowym opisie analitycznym dokumentów źródłowych (faktur, not memoriałowych, list płac i innych dokumentów generowanych w systemie). Dokumenty te w naturalny sposób są sygnowane na etapie ich wystawiania wymiarami standardowymi, takimi jak czas, kontrahent księgowy, kontrahent docelowy, oddział, geografia itd. Dodatkowo użytkownik systemu może zdefiniować dowolną ilość dodatkowych wymiarów, którymi będą opisywane dokumenty. Definiowalne, dowolne wymiary analityczne pozwalają dostosować strukturę bazy danych do organizacji praktycznie każdej firmy. Można dzięki nim tworzyć dowolne łańcuchy analitycznych opisów dokumentów, dzięki którym można precyzyjnie rozliczać centra kosztów/zysków, projekty, działalność, koszty itd. - w zależności od zdefiniowanych wymiarów.

Również dokumenty przychodowe są opisywane definiowanymi wymiarami, zaś proces opisu może zostać w 100% zautomatyzowany, poprzez określenie wartości domyślnych wymiarów na kartach towarów, usług i produktów znajdujących się w cenniku. System w trybie ciągłym nadzoruje kompletność opisu analitycznego dokumentów.

System wielowymiarowego opisu analitycznego może być ściśle powiązany ze schematami księgowymi, pozwalając na pełną automatyzację procesu księgowania. Z każdym elementem wymiaru (zarówno słownikowego jak i dziedziczonego) można związać segment planu kont. Schemat księgowy może następnie rozksięgować opisany dokument na konta zbudowane w oparciu o segmenty zaczerpnięte z definicji wymiarów lub zakładane automatycznie w procesie księgowania. Dzięki tej funkcji w trakcie eksploatacji systemu wystarczy uzupełniać słowniki wymiarów o nowe elementy, a plan kont będzie automatycznie nadążał za tymi zmianami.

Dzięki wielowymiarowemu opisowi analitycznemu dokumenty źródłowe mogą uczestniczyć w bardzo rozbudowanym procesie analiz jeszcze zanim zostaną zaksięgowane. Ta cecha systemu dostarcza kadrze zarządzającej pełny zestaw niezbędnych informacji do podejmowania strategicznych decyzji bez konieczności czekania na raporty księgowości sprawozdawczej. Warto również zauważyć, że wielowymiarowy opis analityczny zdejmuje z księgowości ciężar prowadzenia skomplikowanej analityki planu kont, dzięki czemu możemy uzyskać znaczną redukcję kosztów administracji w firmie, pozostawiając księgowości rolę sprawozdawczo - fiskalną.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW