Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

CRM

Moduł CRM (Customer Relationship Management) jest Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem. Rozwija on funkcjonalność systemu związaną z opieką i kontaktami z klientem, zarówno w zakresie działań przed sprzedażnych jak i potem w celu utrzymania profesjonalnej obsługi klienta.

Oprócz podstawowych funkcji jakimi są: ewidencja kontaktów, czy tworzenie i przypominanie o zadaniach do wykonania przez operatorów, główną funkcjonalnością modułu jest możliwość definiowania, obróbki i analiz kampanii marketingowych (tzw. lejków sprzedaży). Moduł CRM pozwala na rejestrowanie kontaktów z klientem w podziale na wątki. Do każdego wątku kontaktu można przypisać dowolną ilość konwersacji oraz zadań, które mogą być zadaniami zlecanymi do wykonania odpowiednim operatorom. Dzięki definiowaniu kampanii marketingowych, istnieje możliwość planowania i automatyzacji kontaktów związanych z poszczególnymi etapami takich działań wraz z zadaniami oraz z przypomnieniami o potrzebie ich wykonania. Kampania może być więc tzw. Lejkiem Sprzedaży, złożonym z wielu definiowalnych etapów. Na każdym etapie kampanii istnieje możliwość nie tylko definiowania zadań i akcji do wykonania ale również określania wartości i prawdopodobieństwa sukcesu transakcji. Do każdej fazy kampanii można przypisać potencjalnego kontrahenta, który - w zależności od spełnienia definiowalnych wymaganych warunków - może być propagowany do kolejnego etapu. W module CRM można również tworzyć analizy w oparciu o definiowalne kody fiaska - kody które mogą określać dlaczego działania z danym klientem nie zakończyły się sukcesem.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator może mieć dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem. Z tego poziomu można sprawdzić aktualny stan płatności z kontrahentem, transakcje, rezerwacje, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta. Każdy operator ma wgląd do aktualnych dla niego listy zadań, konwersacji czy działań CRM związanych z kampaniami w których bierze on udział.

Moduł CRM może również być wykorzystywany w obsłudze posprzedażnej klienta. Służby serwisowe mogą używać tego modułu, jako narzędzie wspomagające kontakty i generujące zadania związane z utrzymaniem i podnoszeniem poziomu satysfakcji klientów. Działania takie mogą być definiowane jako działania cykliczne z danym kontrahentem - powiązane z przypominaniem w odpowiednim czasie o ich wykonaniu. Do większości zdarzeń ewidencjonowanych w CRM (poziomy lejka, kontakty zadania itp.) istnieje możliwość podania URL wskazującego na zewnętrzne dokumenty. Oferty, umowy itp. w dowolnym formacie elektronicznym). Jest również możliwa integracja CRM z klientem poczty internetowej (np.Outlook).

Całość wyposażona jest w efektywne metody wizualizacji danych, które pozwalają w sposób jasny i czytelny przeglądać dane zgromadzone w module CRM.


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW