Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Analizy

Aby ułatwić korzystanie z zasobów informacyjnych systemu CDN XL, zaimplementowany został specjalny moduł ANALIZ, którego jądrem jest zrealizowany w konwencji OLAP Asynchroniczny Serwer Raportów. Narzędzie to umożliwia przeprowadzanie analiz bez udziału użytkownika według przygotowanego wcześniej planu (schematu obliczeń) oraz zapis, przechowywanie i udostępnianie (dystrybucję) zagregowanych wyników tych obliczeń.

Podstawowym obiektem ASR jest raport. Na poziomie raportu odbywa się definiowanie zakresu agregacji danych i sposobu obliczeń. Elementami raportu są definiowalne funkcje, w postaci dowolnego wyrażenia arytmetycznego, którego argumentami mogą być strumienie danych z bazy. W trakcie ewaluacji każdej z funkcji są z nią kojarzone zestawy wyników, przy czym możliwe jest zapamiętanie dowolnego fragmentu historii tych obliczeń. Pozwala to na wykonywanie analiz długoterminowych na podstawie wyników analiz w krótszych okresach czasu, przez co można wyeliminować zbędne obliczenia.

Istotna cechą ASR jest to, że niezależnie od tego jakie funkcje są podstawą obliczeń ich wyniki rzutowane są na drzewiaste struktury kontrahentów lub towarów, w zależności od przekroju obliczeń. Tak więc wyniki analiz dla podrzędnych elementów drzewa są agregowane w elementach nadrzędnych. Agregacja ta wymaga specjalnego, inteligentnego algorytmu, eliminującego niebezpieczeństwo powielania wyników obliczeń w sytuacji, gdy element drzewa jest "podpięty" do wielu węzłów nadrzędnych.

Obiektem pozwalającym prezentować wyniki pracy ASR jest analiza. Jest to również obiekt w pełni definiowalny. Elementami analizy są obiekty (zmienne) kojarzone na etapie definicji analizy z zestawem wyników wskazanego raportu. Dzięki takiemu przypisaniu istnieje możliwość korzystania z różnych zestawów obliczeń dla tej samej funkcji, czyli tworzenia analiz porównawczych. Form prezentacji możemy równie zdefiniować poprzez określenie porządku poziomego i pionowego danych, ich formatu oraz ewentualnie dodatkowych obliczeń takich jak wskaźniki, udziały itp. Prezentację analizy możemy wydrukować lub przenieść do arkusza MS Excel , gdzie można je poddać dalszej obróbce.

Raporty

W systemie CDN XL zaimplementowano mechanizm pozwalający całkowicie dowolnie konfigurować warstwy RAPORTÓW. Zrezygnowano bowiem z tworzenia wydruków sztywno zaimplementowanych w systemie, a wykorzystano możliwość definicji raportów tworzonych przy pomocy zewnętrznych narzędzi raportujących.

Definicje wydruków przechowywane są w bazie danych źutrzymywanie w systemie dowolnej liczby wydruków w dowolnej liczbie wariantów, oraz na dowolne ich uporządkowanie. Sam proces wydruku zrealizowany jest przy pomocy procesu zintegrowanego z systemem CDN XL. Bardzo ważną cechą modułu wydruków możliwość przekazywania do procesu realizującego wydruk informacji o zastosowanych filtrach i parametrach. Daje to możliwości ścisłego powiązania zawartych w aktualnie przeglądanym oknie informacji, z tym co znajdzie się na wydruku. Raporty są "rozpięte" na strukturze czteropoziomowego drzewa. Dwa pierwsze z nich (procedura i kontekst) są predefiniowane przez system. Procedur możemy utożsamić z oknem z którym skojarzony jest wydruk, a kontekst z parametrami tego okna. Na poziomie wydruku definiujemy grup raportów, natomiast poziom Formatu to definicja samego raportu, oraz jego szczegółowe ustawienia. Dodatkową korzyścią wynikającą z uporządkowania wydruków w postaci drzewa jest możliwość tworzenia wielokierunkowych połączeń do już znajdujących się w bazie wydruków. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnej redundancji wydruków, gdy ten sam wydruk, może być skojarzony z wieloma procedurami i kontekstami. Każdy wydruk możemy skierować na ekran, drukarkę domyślną lub na dowolna drukarkę sieciową. Dodatkowo istnieje możliwość wyeksportowania wydruku do formatu PDF (Adobe Acrobat) i wysłania go np. poprzez pocztę elektroniczną. Oczywiście pakiet podstawowy systemu CDN XL posiada pełną gamę predefiniowanych (modyfikowalnych) wzorów wydruków, co umożliwia, we wstępnej fazie wdrożenia czy testowania systemu, skorzystanie z gotowych wzorców.

Do góry


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW